Diensten

Onze toegevoegde waarde ligt in het optimaliseren van bedrijfsprocessen om de algehele prestaties van uw bedrijf en de medewerkers te verbeteren, veelal in combinatie met IT(Smart Industry).

1) Wilt u de klanttevredenheid verhogen?

Het wegnemen van stress in het proces, zodat er aan de verwachtingen van de klant voldaan kunnen worden of zelfs overtroffen worden. Dit alles om een pro-actieve houding te creëren, waarbij de klanttevredenheid verhoogd zal worden en het rendement toeneemt.

2) Heeft u dagelijks dezelfde knelpunten en uitdagingen?

Loopt u dagelijks tegen dezelfde knelpunten aan, welke u voorgoed wilt oplossen? Dan brengen wij deze graag in kaart om deze gezamenlijk op te lossen en te borgen voor de toekomst.

3) Wilt u de een hogere efficiency en effectiviteit?

Mede door middel van de LEAN-methodiek processen standaardiseren, structuur verbeteren, doelstellingen opstellen, duidelijkheid creëren en het continue verbeteren realiseren. Dit alles om het rendement en de productiviteit te verhogen, voorraad verlagen, Doorlooptijd verkorten en kwaliteit te verbeteren waarbij de de klant centraal staat en beter bediend zal worden.

4) Verbetering ICT / IT (Digitaliseren & Automatiseren)

Door de ontwikkelingen van de laatste jaren en niet altijd de focus en affiniteit vanuit bedrijven worden de mogelijkheden van de hedendaagse techniek niet altijd goed benut. Wij kunnen hier absoluut van waarde zijn om u verder te helpen en de juiste verbeteringen door te voeren.

Voorbeelden: Verbeteren of vernieuwen ERP / Automatiseren van order-intake /  Evaluatie van Data t.b.v. optimalisatie / digitale gegevens uitwisseling / Op maat gemaakt ERP, CRM en Projectmanagement.

5) Verbeteren interne administratie / procesbeheersing

De wel bekende AO/IC waarbij de processen wel zijn vastgelegd, maar totaal niet “leven” binnen het bedrijf. Zijn ze er alleen voor de verplichting of kunnen ze u daadwerkelijk helpen om activiteiten beter te beheersen of verantwoordelijkheden en bevoegdheden beter vast te leggen? Of wilt u een betere vastleggen van uw processen voor een stuk kwaliteit- en risicomanagement? Wij helpen u graag!