Portfolio

Zie onderstaande Project-portfolio van de afgelopen jaren:

 


LEAN Six Sigma

Procesoptimalisatie d.m.v. waardestroomanalyse vanuit de multidisciplinaire brown-paper sessies en gesprekken met medewerkers, zodat er vanuit de verschillende afdelingen input komt omtrent de huidige manier van werken(IST). Om vervolgens te kijken naar de knelpunten en mogelijke verbeteringen voor de toekomst. Door middel van een gap-analyse ontstaan er de benodigde acties om tot een gewenste nieuwe situatie(SOLL) te komen. Zo komen we in samenwerking en afstemming met de medewerkers tot een verbetering van de samenwerking en communicatie, waarbij verspilling wordt tegen gegaan en de klant centraal komt te staan. (Green Belt gecertificeerd)


Supply-Chain Management

Het analyseren van de gehele keten(intern & extern) om de verschillende stromen: goederen, informatie en financieel goed op elkaar af te stemmen. Daarnaast om te evalueren, afstemmen en doorvoeren van de juiste verbeteringen om tot een betere informatie voorziening te komen. Met name door het toepassen van de digitale mogelijkheden middels data uitwisseling met EDI, XML berichten of andere toepassingen. Hierdoor zal er een betere samenwerking ontstaat, kosten bespaard worden, flexibiliteit toenemen, risico’s gespreid en sneller beslissingen genomen kunnen worden.


Software keuze / ontwikkeling

Het in kaart brengen van de eisen en wensen vanuit de organisatie en de bedrijfsprocessen. zodat dit juist vertaald wordt naar een functioneel ontwerp voor de ontwikkeling/aankoop van nieuwe Software. Doel zal zijn om maximaal effect te creëren, waarbij de medewerkers beter ondersteund worden door de software in hun dagelijkse werkzaamheden. Hierdoor kunnen ze hun passie, creativiteit en inlevingsvermogen meer gebruiken in het klantcontact, waarbij de meeste “handmatige” werkzaamheden gedigitaliseerd en geautomatiseerd geregeld zijn.

Met name ervaring bij ERP en WMS-trajecten.


Nieuwe bedrijfsactiviteiten

Het maken van een functioneel ontwerp om nieuwe business ideeën, maximaal effectief te starten. Dit met name voor de digitale concepten waarbij programmeurs door middel van een ontwerp(Blue print) juist datgene maken wat gewenst is. Dit in tegenstelling tot het trial / error principe, waarbij veel tijd en geld verloren gaat en uiteindelijk(vaak) niet het gewenste resultaat wordt bereikt. Je zult zien dat 80% van de tijd zit in de voorbereiding!