Portfolio

Zie onderstaande Project-portfolio van de afgelopen jaren:


LEAN traject (Cotap, Genemuiden)

Procesoptimalisatie d.m.v. waardestroomanalyse vanuit de multidisciplinaire brown-paper sessies en gesprekken met medewerkers, zodat er vanuit de verschillende afdelingen input komt omtrent de huidige manier van werken(IST). Om vervolgens te kijken naar de knelpunten en mogelijke verbeteringen voor de toekomst. Door middel van een gap-analyse ontstaan er de benodigde acties om tot een gewenste nieuwe situatie(SOLL) te komen. Zo komen we in samenwerking en afstemming met de medewerkers tot een verbetering van de samenwerking en communicatie, waarbij verspilling wordt tegen gegaan en de klant centraal komt te staan. (Green Belt gecertificeerd)


Supply-Chain Management (Eurom, Genemuiden)

Het analyseren van de gehele keten(intern & extern) om de verschillende stromen: goederen, informatie en financieel goed op elkaar af te stemmen. Daarnaast om te evalueren, afstemmen en doorvoeren van de juiste verbeteringen om tot een betere informatie voorziening te komen. Met name door het toepassen van de digitale mogelijkheden middels data uitwisseling met EDI, XML berichten of andere toepassingen. Hierdoor zal er een betere samenwerking ontstaat, kosten bespaard worden, flexibiliteit toenemen, risico’s gespreid en sneller beslissingen genomen kunnen worden.


Software keuze / ontwikkeling

Het in kaart brengen van de eisen en wensen vanuit de organisatie en de bedrijfsprocessen. zodat dit juist vertaald wordt naar een functioneel ontwerp voor de ontwikkeling/aankoop van nieuwe Software. Doel zal zijn om maximaal effect te creëren, waarbij de medewerkers beter ondersteund worden door de software in hun dagelijkse werkzaamheden. Hierdoor kunnen ze hun passie, creativiteit en inlevingsvermogen meer gebruiken in het klantcontact, waarbij de meeste “handmatige” werkzaamheden gedigitaliseerd en geautomatiseerd geregeld zijn.

Met name ervaring bij ERP, WMS en maatwerk trajecten.