Ontstaan

Na mijn studie technische bedrijfskunde ben ik een aantal jaren werkzaam geweest binnen de automotive industrie(OEM). Naast vakinhoudelijke kennis, kon ik ook veel internationale ervaring opdoen, en meedenken in het continue verbetertrajecten vanuit een MT functie.

Het is mijn passie om vanuit bedrijfskundig oogpunt steeds weer optimalisaties te realiseren. Mijn kwaliteit komt tot zijn recht door vanuit een integrale rol (helikopterview) op tactisch en operationeel niveau een optimale afstemming tussen mensen, middelen en processen te realiseren. Door de toenemende digitalisering en de vele projecten in de afgelopen 5 jaar is het mijn kracht om tot de juiste IT-inrichting te komen om de processen op de juiste manier te ondersteunen en efficiency en effectiviteit ook daadwerkelijk behaald wordt.

Om als bedrijf in de huidige markt concurrerend te kunnen blijven, is het een must om continu te evalueren: “Zijn mijn bedrijfsprocessen efficiënt en effectief ingericht?” In de dagelijkse praktijk ligt uw focus op het “runnen” van de business. Daarom denk ik graag inhoudelijk met u mee in optimalisatiemogelijkheden en verbeterprojecten.

Vanuit mijn ervaringen interesseer ik mij graag in vraagstukken op het gebied van productie, logistiek of administratie. Daarbij stel ik binnen alle processen de vraag van de klant en de bedrijfsdoelstellingen centraal. Door alle activiteiten op de juiste wijze te bundelen en in te zetten, zal de doelmatigheid verbeteren.  Deze effectiviteit zal onnodige kosten voorkomen en de tevredenheid van klanten en medewerkers verhogen.

Mijn persoonlijke visie is dat je als organisatie flexibel moet (willen) zijn, om in deze dynamische wereld steeds opnieuw te kunnen inspelen op de behoeften van de klant. Het creëren van een optimale samenwerking binnen uw organisatie, met de klant en de andere stakeholders is daarbij essentieel om een maximaal rendement en toekomstbestendigheid te realiseren.

Johan Wentink