Werkwijze

Onze aanpak is veelal gebaseerd op de technieken vanuit LEAN Six Sigma en de Operational Excellence strategie. Daarnaast is het onze bedrijfskundige achtergrond en ervaring, waarmee we door ons abstractie niveau knelpunten constateren. Hierbij kiezen we voor een praktische benadering en een gestructureerde manier van werken om deze op te lossen.

Aangezien we niet willen werken met moeilijke theoretische modellen willen we vooral praktische blijven en begrijpelijke taal spreken voor alle betrokkenen in de organisatie. We willen door zaken vanuit onze onafhankelijke positie anders te benaderen, andere invalshoeken te gebruiken een ander denkpatroon creëren, welke het mogelijk maken om verbeteringen te realiseren.

Om een duidelijk beeld te krijgen van de huidige situatie zijn gesprekken met de medewerkers uit alle lagen in het bedrijf belangrijk. Hierdoor verkrijgen we een compleet beeld van de situatie, creëren we betrokkenheid en ontstaat er draagvlak voor verandering. Iedere medewerker zien we als een belangrijke schakel, welke bijdraagt aan het uiteindelijke eindresultaat.

Afhankelijk van de grote van het project geven we altijd aan dat de meeste tijd zal zitten in de voorbereiding (Definiëren, Meten en Analyseren). Dit om aan te geven dat iets wat in jaren ontstaat niet “even snel” op te lossen is. Wij geloven in oplossingen voor de langere termijn in plaats van symptoombestrijding voor de korte termijn.