Test berichtj

Om als (productie)bedrijf concurrerend te kunnen blijven, is het een must om continue te evalueren of uw bedrijfsprocessen efficiënt en effectief zijn ingericht. In de dagelijkse praktijk ligt uw focus meestal op de operationele activiteiten. Daarom denk ik graag met u mee in optimalisatiemogelijkheden en verbeterprojecten binnen uw organisatie.

Afgelopen jaar ben ik als zelfstandige gestart, om vanuit mijn passie steeds opnieuw uitgedaagd te worden door vanuit bedrijfskundig oogpunt optimalisaties te realiseren.

Door mij te richten op procesoptimalisatie interesseer ik mij graag in vraagstukken op het gebied van productie, logistiek of administratie. Daarbij stel ik binnen alle processen de vraag van de klant en de bedrijfsdoelstellingen centraal. Door alle activiteiten op de juiste manier te bundelen, zullen deze ook hun doelmatigheid behouden. Deze effectiviteit zal onnodige kosten voorkomen en de tevredenheid van klanten en medewerkers verhogen.

De afgelopen jaren was ik vanuit een managementfunctie bij een automobiel toeleverancier betrokken bij het continu verbeteren van de organisatie. Vanuit een integrale rol (helikopterview) op tactisch en operationeel niveau komt mijn kwaliteit tot haar recht in de optimale afstemming tussen mensen, middelen en processen.

Mijn persoonlijke visie is dat je als organisatie flexibel moet zijn om in deze dynamische wereld steeds opnieuw te kunnen inspelen op de behoefte van de klant. Het

Over de Auteur

Wentink